Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Deze website en het forum worden beheerd door Belgiumdigital vzw met zetel gevestigd te Postweg 27 bus 3 – 2220 Heist-op-den-Berg (België) (email: secretariaat at belgiumdigital dot com) in samenwerking met Blue Pixl Media bv.

 

Artikel 1. Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de Belgische wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die persoonlijke gegevens in te kijken, te wijzigen en te laten verwijderen…

Artikel 2. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door deze site en door Blue Pixl Media bv. De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv behouden zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekendgemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Belgiumdigital vzw en/of Blue Pixl Media bv zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv zijn niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv bieden de website uitdrukkelijk aan ‘zoals ze is’. Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technologieën. Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv zijn niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Belgiumdigital vzw en  Blue Pixl Media bv oefenen geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Belgiumdigital vzw of Blue Pixl Media bv de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Belgiumdigital vzw en/of Blue Pixl Media bv en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv behouden zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 4. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen…) eigendom zijn en blijven van Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgiumdigital vzw en Blue Pixl Media bv. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch te bewaren of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van op de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout (België) bevoegd.

Copyright © 1998 – heden Belgiumdigital vzw | e-mail: info at belgiumdigital dot com